De la mateixa manera que cal tenir un kart segur, també cal disposar d'un circuit que acompanyi, evitant proteccions perilloses que danyin el kart.

Per això BRBkarts disposa del sistema de proteccions X-Safety, que està especialment dissenyat i pensat per al kàrting de lloguer. És un sistema de fàcil muntatge, amb la possibilitat d'instal·lar diversos sistemes de subjecció a les zones crítiques del circuit, depenent de les característiques d'aquest, arribant a absorbir grans quantitats d'energia. Et proporciona una major seguretat, augmenta la vida útil del kart, evita danys en el pilot i dóna una bonica estètica al circuit.

     
 
· Disminueix notablement els costos de manteniment de karts
· Permet fer més ampla la pista
· Permet més karts per tanda
· Màxima absorció d'energia en els impactes (G Force)
· Major seguretat per al pilot
· Més vida útil del kart
· Baix manteniment
· Fàcil i ràpid canvi de disseny de la pista
· Disponible en diversos colors
· Pistes permanents o esdeveniments especials
· Espectacular estètica